Waarom echtscheidingsbemiddeling?

Een echtscheiding is altijd moeilijk.

Karin en Max hadden besloten een punt te zetten achter hun huwelijk. Ze hadden een drukke baan en hadden de laatste jaren langs elkaar op geleefd. Ondanks relatietherapie waren ze er niet in geslaagd om nader tot elkaar te komen. Hun beide kinderen hadden al een tijdje in de gaten dat het tussen hun ouders niet goed meer liep.

Karin stelde voor om via echtscheidingsbemiddeling afspraken te maken over de kinderen, financiën en de woning. Haar voorkeur ging uit naar een bemiddeling bij een VFAS mediator, dan kon de echtscheiding ook direct worden geregeld, zo vertelde zij Max.

Max voelde daar in eerste instantie niet veel voor. Ze hadden toch immers al relatietherapie gehad en hij had geen zin om zijn gevoelens en emoties nog eens op tafel te leggen. Gevoelens bespreken was maar onzin, vond hij.

Na enig aandringen van Karin besloot Max toch voor een informatief gesprek bij mij. Ze waren via het MfN register met mij in contact gekomen.

Ik gaf in het eerste gesprek aan dat zij met echtscheidingsbemiddeling snel een oplossing zouden kunnen bereiken, mits zij zich daarvoor wilden inspannen.

“Met een echtscheidingsbemiddeling wordt voorkomen dat de boel uit de hand loopt en blijft de weg open om in de toekomst op een goede manier met elkaar om te gaan. Vooral voor jullie kinderen is dat heel belangrijk, gaf ik aan.”

“Als advocaat-mediator benader ik jullie scheiding met de juridische kennis als specialist personen- en familierecht. Ik zet mijn mediation vaardigheden in, zodat  jullie voor je kinderen en voor jezelf evenwichtige afspraken kunnen maken voor de toekomst die jullie voor ogen hebben.”

Al snel werd het Max en Karin duidelijk dat het niet op vechten hoeft uit te draaien wanneer je je huwelijk via echtscheidingsbemiddeling afsluit.

En bovendien; met het bespreken van de emoties en gevoelens tijdens de mediation viel het ook wel mee. Voor Karin en Max werd duidelijk dat het wederzijds respectvol uiten van gevoelens over elkaar, het begrip voor elkaars standpunten en visie over de zorg- en contactregeling met de kinderen en financiële zaken vergrootte.

Na een paar gesprekken konden er afspraken worden gemaakt over de zorg- en contactregeling, alimentatie en de verkoop van de woning.

Alles geregeld!

Deze afspraken heb ik vervolgens vastgelegd in een ouderschapsplan en in een echtscheidingsconvenant.

Nadat Karin en Max dit hadden ondertekend, diende ik het  echtscheidingsverzoek met het convenant en ouderschapsplan in bij de Rechtbank.

De gemaakte afspraken van Karin en Max werden door de Rechtbank overgenomen in de beschikking waarin de echtscheiding werd uitgesproken.

Er was nu duidelijkheid voor de toekomst van Karin, Max en hun kinderen.

 

Mediation brengt u tot elkaar

 

 

Rita Diepeveen

 

 

Hoe verloopt een mediation traject?

 

mediation

 

Waarom mediation?

Wanneer u tot de conclusie bent gekomen dat u uw huidige samenlevingsvorm wilt beëindigen, wordt u geconfronteerd met allerlei vragen over de zorg voor uw kinderen, op het gebied van financiën en huisvesting.
Daar komt bij dat u dan ook te maken krijgt met emoties als teleurstelling, woede of verdriet. Bijna altijd blijkt het dan erg moeilijk is om emoties en zaken uit elkaar te houden.

Daarom is het belangrijk dat u in het communicatieproces waarbij er afspraken gemaakt worden over de kinderen, de financiën daadwerkelijk wordt begeleid om in redelijkheid tot sluitende afspraken te komen via mediation.

Als gespecialiseerde advocaat-scheidingsbemiddelaar ben ik neutraal en objectief en in staat om u samen zowel in het communicatieproces als voor alle afspraken over de (juridische) zaken die moeten worden geregeld, te begeleiden in een mediation.

Spelregels bij mediation!

Bij de intake vertel ik u welke spelregels er in de bemiddeling van toepassing zijn en wat u van mij kunt verwachten. Daarna kijk ik samen met u welke zaken u moet regelen, welke informatie daarvoor nodig is en waar de problemen liggen en hoe het traject van de bemiddeling verder zal verlopen.

Na ongeveer 4 gesprekken bent u dan zover dat de afspraken die u heeft gemaakt door mij vastgelegd kunnen worden in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant.

Nadat u deze stukken beiden heeft ondertekend, wordt er door mij een verzoekschrift bij de Rechtbank ingediend waarin de Rechtbank wordt gevraagd om de echtscheiding uit te spreken en de regelingen van uw ouderschapsplan en uw convenant in de beschikking op te nemen.

Rita Diepeveen